ONDERHOUD

VEILIG BRANDBLUSSER ONDERHOUD

Het is van het grootste belang om goed onderhoud aan en de juiste controle op brandblussers en brandmeldinstallaties te laten uitvoeren. Als onderhoud en controle wordt verwaarloosd is er kans dat de apparatuur niet werkt op het cruciale moment. En dat wilt u niet. Het kan van levensbelang zijn en om die reden is het dan ook wettelijk verplicht brandblussers, brandslang haspels, nood verlichting, stijgleidingen en brandmeldinstallaties jaarlijks te controleren of te laten controleren. De verplichte controle moet gebeuren volgens de wettelijke NEN norm en door een gediplomeerd REOB monteur. Bij Brandbeveiliging Almere bent u verzekerd van een betrouwbare controle, uitgevoerd door een REOB erkend en KIWA gecertificeerd bedrijf Interblus brandpreventie.

VERZEKERD

Wist u dat uw brandverzekering in veel gevallen niet uitkeert bij brandschade als de brandblussers niet gecontroleerd zijn? Ook hierom is het belangrijk periodieke controle en de keuring brandblusser uit te laten voeren door een KIWA gecertificeerd en REOB erkend brandbeveiligingsbedrijf. Als we tijdens de controle van de brandblussers, het onderhoud of de keuring bepaalde gebreken aan de brandblussers constateren, lossen we dat ter plekke op om de brandblusser direct inzetbaar te houden. Hier kunnen natuurlijk wel kosten aan verbonden zijn. Een nieuwe montagebeugel aanbrengen, de borging herstellen of de brandblusser vullen.

NEN 2559 IS DE NORM

U wilt uw blusmiddelen in een goede staat van paraatheid houden. Logisch, want als er gevaar dreigt of is, moet u ervan op aan kunnen. Alles moet perfect functioneren en adequaat werken. Brandblusser onderhoud is van groot belang! Gebruiksklaar bij brand, dat is wat u wilt met de blusmiddelen. NEN 2559 omschrijft op welke manier en met welke interval brandblussers onderhouden moeten worden.

 

Aantal 
te onderhouden
Dimensie Prijzen per stuk 
(incl. sticker/zegelset)
1 Eenheid €25,00
2 Eenheden €22,00
3 Eenheden €20,00
4 tot en met 7 Eenheden €17,50
8 tot en met 12 Eenheden €14,50
13 tot en met 15 Eenheden €11,50
16 tot en met 20 Eenheden €9,00
Meer dan 20 Eenheden “Speciale prijs op maat”

EEN GOED CONTACT MET BRANDBEVEILIGING ALMERE

Heeft u een brandende vraag? Bel of app 06-22081808. Mail naar info@brandbeveiligingalmere.nl of vul het online contactformulier in. Ons adres: Brandbeveiliging Almere, Damveld 9 1359HE Almere-Haven

© 2024  | Power Internet B.V. | RJHosting.nl | Power For Jobs